Protokoll

Här hittar du protokoll från årsmöten och medlemsmöten. Är du intresserad av protokoll från styrelsemöten kan du antingen kontaka ordförande, nvm-ordf@utn.se, eller hitta dem i en pärm i Möbius där du även hittar äldre protokoll.

Protokoll från årsmöten

Protokoll från medlemsmöten