Öppet?

Nedan anges huruvida dörren till föreningen är låst eller ej samt huruvida kiosken är öppen eller stängd. Kiosken är på dagtid bara öppen under raster, d v s mellan hel och kvart över varje timme. Annars är kiosken stängd.

Ibland händer det att hela lokalen är stängd ändå, eftersom ingen är där. Efter klockan 17 är kiosken öppen, givet att lokalen är det.

Vid varuleverans någon gång under förmiddagen på onsdagar behöver vi också stänga kiosken i några minuter. Detta för att vi ska kunna komma fram i kiosken och hinna lasta in alla varor innan vi måste gå tillbaka till våra föreläsningar och andra seriösa saker.